Informace Státní plavební správy

Informace Státní plavební správy o ukončení platnosti některých průkazů způsobilosti a poslední lhůtě k jejich výměně naleznete na tomto odkazu: plavebniurad.cz