Vzdělávací program

Kvalifikace mládeže

Mladý záchranář 7 / Z7 (6-10 let)
Mladý záchranář 6 / Z6 (10-14 let)
Mladý záchranář 5 / Z5 (14-18 let)

Kvalifikační minima

Záchranářské minimum / ZM
Minimální kvalifikace potřebná pro získání statutu řádného člena VZS.

Minimum VZS pro volnou vodu / MVV
Minimální kvalifikace pro výkon služby na stanicích VZS.

Vůdce záchranného plavidla / VZP
Minimální kvalifikace pro vedení záchranářských plavidel VZS.

Základní kvalifikace

Záchranář 3 / Z3
Kvalifikace Z3 je vstupní podmínkou kurzů Z2 a Záchranář VZS.

Záchranář 2 / Z2
Kvalifikace Z2 je vstupní podmínkou pro některé pedagogické kvalifikace.

Záchranář VZS
Kvalifikace Záchranář VZS je vstupní podmínkou pro některé pedagogické kvalifikace. Na vodních plochách a tocích zajišťuje bezpečnost jejich uživatelů, usměrňuje jejich chování a vodní aktivity a je-li nezbytné, je připraven vykonat příslušný záchranný zásah.

Pedagogické kvalifikace

Školitel první pomoci / SPP
Držitel kvalifikace je oprávněn vyučovat a zkoušet první pomoc v rámci kurzů, je-li k tomu pověřen.

Školitel pro bazénové kvalifikace / SBK
Držitel kvalifikace SBK je kompetentní účastnit se jako člen zkušební komise a provádět výukovou činnost na kurzech ZM, Z3 a Z2 na základě pověření. Podílí se na přípravě a organizaci kurzů a seminářů a tvorbě výukových materiálů.

Školitel vůdců záchranářského plavidla / SVZP
Držitel kvalifikace SVZP je oprávněn účastnit se jako člen zkušební komise a provádět výukovou činnost na kurzech VZP na základě pověření Prezidiem. Podílí se na přípravě a organizaci kurzů a seminářů a tvorbě výukových materiálů.

Instruktor ZVV
Držitel kvalifikace Instruktor VZS je na základě pověření kompetentní provádět výukovou činnost a účastnit se zkoušek jako člen zkušební komise.

Lektor ZVV
Držitel kvalifikace Lektor VZS je na základě pověření kompetentní provádět výukovou činnost a účastnit se zkoušek jako člen zkušební komise.