Vzdělávací program

Základní kvalifikace

Záchranářské minimum (ZM)

Držitel kvalifikace Záchranářské minimum je způsobilý vykonávat dozor nad provozem bazénů, koupališť a aquaparků pod vedením vyšší kvalifikace (Plavčík nebo Mistr plavčí). Je schopen zajišťovat prevenci, bezpečnost a ochranu zdraví klientů zařízení, záchranu tonoucích a umí poskytnout předlékařskou první pomoc.

Minimum VZS pro volnou vodu (M VV)

Držitel kvalifikace Minimum pro volnou vodu je způsobilý vykonávat dozor a prevenci na volné vodě a přírodních koupalištích pod vedením vyšší kvalifikace (Záchranář na volné vodě). Je schopen zajišťovat prevenci, bezpečnost a ochranu zdraví návštěvníků přírodních vodních ploch, záchranu tonoucích a umí poskytnout základní předlékařskou první pomoc.

Vůdce záchranného plavidla (VZP) – návazný kurz na ZM VV

Vůdce záchranného plavidla je základní kvalifikací potřebnou pro vedení záchranných plavidel v rámci VZS.

Kvalifikace s právní odpovědností

Plavčík (Z3)

Plavčík na bazénech, koupalištích a aquaparcích zajišťuje bezpečnost návštěvníků těchto zařízení, v místech s hloubkou do 2,5 m nebo specifických atrakcích. Působí na návštěvníky preventivně v rámci pobytu v areálu, v bazénu i u vodních aktivit, je připraven vykonat příslušný záchranný zásah.

Mistr plavčí (Z2)

Mistr plavčí na bazénech, koupalištích a aquaparcích koordinuje činnosti plavčíků v daném zařízení. Kontroluje a zajišťuje bezpečnost návštěvníků těchto zařízení včetně specifických atrakcí. V případě nutnosti organizuje záchranné činnosti, řídí a vykonává příslušný záchranný zásah.

Záchranář na volné vodě (ZVV)

Vodní záchranář na přírodních koupalištích, vodních plochách a tocích. Zajišťuje bezpečnost jejich uživatelů, působí preventivně na jejich chování. Je schopen zajistit a koordinovat záchranu osob i plavidel, včetně zajištění sportovních a jiných aktivit ve vodním prostředí. Je připraven vykonat příslušný záchranný zásah, poskytnout rozšířenou předlékařskou první pomoc a přímo spolupracovat se složkami IZS. Je vycvičen pro záchranu osob i majetku při mimořádných situacích a součinnost v rámci IZS.

Pedagogické kvalifikace

Lektor první pomoci pro VZS
Lektor – Vůdce záchranného plavidla
Instruktor / Záchranář 1 VZS
Lektor ZVV
Instruktor ZVV

Kvalifikace mládeže

Mladý záchranář 6 VZS (6-10let)
Mladý záchranář 5 VZS (10-14let)
Mladý záchranář 4 VZS (14-18let)