Služba a IZS

Záchrana a poskytování neodkladné rozšířené první pomoci na otevřených vodních plochách a v jejich blízkosti, včetně technické pomoci a záchrany.

V letních měsících VZS zajišťuje vybrané vodní plochy po celé České republice. Jedná se o:

Lipno
Orlík
Slapy
Hracholusky
Dalešice
Novomlýnská nádrž I (Mušovská – horní)
Novomlýnská nádrž III (Novomlýnská – dolní)
Těrlicko
Rozkoš
Nechranice
Seč
Pastviny
Slezská Harta
Jesenice
Hlučín
Mšeno

Viz. mapa lokalit.

V následujících letech plánujeme zajištění vodních ploch Vranov, Skalka, Milada a jezero Most.

Jako jediná celostátní organizace svého druhu působí, zejména v letních měsících, na uvedených vodních plochách, kde funguje v režimu 24 hod/nonstop. Jakožto ostatní složka zařazená v Integrovaném záchranném systému (IZS) je pak běžně využívána k primárním zásahům na vodních plochách, nebo jejich blízkosti krajskými operačními středisky Hasičského záchranného sboru ČR (HZS), Zdravotnických záchranných služeb (ZZS), Policie ČR, nebo reaguje na tísňové výzvy přímo od občanů. Spolupracuje s Leteckou záchrannou službou, Státní plavební správou, Městskou Policií, se správci toků a vodních nádrží.

VZS působí zejména v lokalitách, kde tyto lokality bez rychlého nasazení motorového plavidla jsou pro pozemní složky obtížně, nebo zcela nedostupné. Zásadní je i velmi dobrá znalost zajišťovaných vodních ploch, všech rekreačních oblastí, ubytovacích zařízení, restaurací a občerstvení, kempů, břehů a jejich okolí, což je pro rychlý zásah a záchranu života velmi často klíčové. Rychlá odezva např. na výzvu tonutí, nebo stavu bezprostředně po tonutí, zásadně zvyšuje šanci na přežití. VZS poskytuje své čluny rovněž posádkám ZZS do obtížně dostupných míst a pro následný rychlý transport pacienta člunem VZS k sanitnímu vozu nebo vrtulníku Letecké záchranné služby (LZS).

Utonutí patří v České republice mezi pět nejčastějších úrazových příčin smrti, u dětí se řadí na druhé místo po dopravních nehodách. Z tohoto pohledu je činnost VZS na velkých vodních plochách zcela nezastupitelná a nenahraditelná. Veškerou činnost dělají dodnes vodní záchranáři zdarma ve svém volném čase, přesto na zcela profesionální úrovni.

Od roku 2016 poskytuje dotaci na Obnovu a rozvoj materiálně-technické základny VZS ČČK a její provoz Ministerstvo vnitra ČR a Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.