Služba a IZS

Záchrana a poskytování neodkladné rozšířené první pomoci na otevřených vodních plochách a v jejich blízkosti, včetně technické pomoci a záchrany.

V letních měsících VZS zajišťuje vodní plochy po celé České republice. Jedná se o: Lipno, Orlík, Slapy, Hracholusky, Dalešice, Novomlýnské nádrže I. a III., Těrlicko, Rozkoš, Nechranice, Seč, Pastviny, Slezskou Hartu, Jesenici, Hlučín a Mšeno.
Viz. mapa lokalit.

V následujících letech plánujeme zajištění vodních ploch Vranov, Skalka, Milada a jezero Most.

Jako jediná celostátní organizace svého druhu působí, zejména v letních měsících, na vybraných vodních plochách, kde funguje v režimu 24 hod/nonstop. Jakožto ostatní složka zařazená v Integrovaném záchranném systému (IZS) je pak běžně využívána k primárním zásahům na vodních plochách, nebo jejich blízkosti krajskými operačními středisky Hasičského záchranného sboru ČR (HZS), Zdravotnických záchranných služeb (ZZS), Policie ČR, nebo reaguje na tísňové výzvy přímo od občanů. Spolupracuje s Leteckou záchrannou službou, Státní plavební správou, Městskou Policií, se správci toků a vodních nádrží.

VZS působí zejména v lokalitách, kde dojezdové časy základních složek IZS jsou dlouhé, nebo jsou tyto lokality bez rychlého nasazení motorového plavidla pro pozemní složky zcela nedostupné. Zásadní je i velmi dobrá znalost zajišťovaných vodních ploch, všech rekreačních oblastí, ubytovacích zařízení, restaurací a občerstvení, kempů, břehů a jejich okolí, což je pro rychlý zásah a záchranu života velmi často klíčové. Rychlá odezva např. na výzvu tonutí, nebo stavu bezprostředně po tonutí, zásadně zvyšuje šanci na přežití. VZS poskytuje své čluny posádkám rychlé lékařské pomoci (RLP/RZP) do obtížně dostupných míst a pro následný rychlý transport pacienta člunem VZS k sanitnímu vozu ZZS nebo vrtulníku Letecké záchranné služby (LZS).

Utonutí je v České republice druhou nejčastější příčinou náhlé smrti po dopravních nehodách. Z tohoto pohledu je činnost VZS na velkých vodních plochách zcela nezastupitelná a nenahraditelná. Veškerou činnost dělají dodnes vodní záchranáři zdarma ve svém volném čase, přesto na zcela profesionální úrovni.

Od roku 2016 poskytuje dotaci na Obnovu a rozvoj materiálně-technické základny VZS ČČK a její provoz Ministerstvo vnitra ČR a Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.