Komise VZS

Komise revizní
Vratislav Vrábel, Pavel Barák, Libor Dvořák
e-mail: rk@vzs.cz

Komise vzdělávací
Marek Vašák, Jan Fischer, Lukáš Kordík, Jakub Mottl, Šárka Bráchová
e-mail: komisevzdelavaci@vzs.cz

Komise záchranná
Stanislav Hrdlička, Miroslav Chodora, Vratislav Vrábel, Jan Folkman, Ondřej Novák
e-mail: komisezachranna@vzs.cz