e-learning

Plavání, vodní turistika + záchrana tonoucího (bazén, divoká voda); Guidelines 2010

Zdroj: Projekt Na hřišti i na vodě s dětmi v JmK v pohodě, Fakulta sportovních studií, Masarykova univerzita

[http://www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/index.php?menu=e-learning]

Aquaerobik + záchrana tonoucího (poranění páteře); Úraz el. proudem

Zdroj: Projekt Na hřišti i na vodě s dětmi v JmK v pohodě, Fakulta sportovních studií, Masarykova univerzita

[http://www.fsps.muni.cz/sdetmivjmkvpohode/index.php?menu=e-learning]

První pomoc ve školských zařízeních

Autoři: Fakulta sportovních studií, Masarykova univerzita, Mgr. Zdeňka Kubíková, Ing. Radek Turin, Dis., Mgr. Martin Sebera, Bc. Barbora Zuchová, Bc. Petr Zaoral, Bc. Martin Novotný 

[http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/fsps/js08/prvni_pomoc/index.html]

 • tonutí
 • záchranná akce (skoky do neznámé vody, tažení, přiblížení, narovnání, vytažení)
 • přivolání ZZS
 • Guidelines 2005
 • poranění páteře (stabilizační techniky)

První pomoc (e-learning + videa)

Autoři: Fakulta sportovních studií MU, ZZS Jihomoravského kraje

[http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/fsps/ps09/pomoc/web/index.html]

 • KPCR
 • krvácení, popáleniny, šok
 • těžké úrazy
 • neúrazové stavy
 • polohování a transport
 • poranění páteře ve vodě
 • dopravní nehoda
 • zdravotnická záchranná služba

Metodický materiál k výuce první pomoci (.ppt prezentace)

Autoři: Fakulta sportovních studií, Masarykova univerzita, OZdrV KKin, Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D., Mgr. Milan Mojžíš, MUDr. et Bc. Barbora Zuchová a kolektiv 

[http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/fsps/ps11/prvni_pomoc/web/index.html]
(15 ppt prezentací, testy)

 • KPCR – Guidelines 2010
 • Rautekova zotavovací poloha
 • Krvácení vnější a vnitřní
 • Šok
 • Aspirace cizího tělesa
 • Poranění chladem
 • Tepelná poranění
 • Otravy a poleptání
 • Pokousání zvířaty
 • Neúrazové urgentní stavy
 • Poranění pohybového aparátu
 • Poranění páteře
 • Amputace
 • Postup na místě události