Sport a mládež

Sport a volnočasové aktivity pro mládež i dospělé.

Každoročně se juniorská i seniorská reprezentace VZS účastní Mistrovství Evropy nebo Mistrovství světa ve Vodním záchranném sportu (Lifesaving). VZS má systém postupových soutěží, kde se všichni závodníci nominují do reprezentace dle svých výsledků.
Pobočné spolky připravují sportovce při pravidelných trénincích a pořádají jednotlivé závody, přičemž vyvrcholením soutěžní sezóny je pak Mistrovství republiky dětí a mládeže v disciplínách ILS a také Mistrovství republiky v plážových disciplínách podle pravidel ILS. Dle výsledků v těchto nominačních závodech jsou pak vybráni reprezentanti na Mistrovství Evropy a Mistrovství světa.
Pobočné spolky pořádají závody také pro seniorskou členskou základnu, příkladem jsou Blanenská 250 či Tvrdošíjní v Jablonci na Nisou. Členové prověří svou zdatnost také při Mistrovství republiky na volné vodě.

Činnost s mládeží zahrnuje přípravu na záchranný sport i záchranářskou činnost jako takovou. VZS organizuje vzdělávací i pobytové akce v rámci celoročních programů, ale i jako samostatná soustředění, kde se věnuje výuce první pomoci, ovládání plavidel, základům lanové techniky a ostatním činnostem, které musí vodní záchranář umět. Výcvik je ukončen složením „balíčků dovedností“ požadované kvalifikace dle Vzdělávacího programu VZS.

Při výcviku se rozvíjí přirozená soutěživost, fyzické a pohybové schopnosti a morálně volní vlastnosti. VZS učí odpovědnosti za sebe samé a své kamarády, předcházet úrazům a rizikům při běžném životě, rekreaci a sportu na vodě či na souši i pomáhat při vzniklých nebezpečných situacích. Veškerý výcvik, tréninky a akce probíhají pod vedením zkušených instruktorů, záchranářů a vedoucích s patřičnými certifikacemi.