Prevence

Problematika tonutí je velkým, ale nedostatečně řešeným tématem. I přes svoji vnitrozemskou polohu vykazuje Česká republika ročně kolem 180 utonulých. To je v přepočtu na jednoho obyvatele dvakrát více než v evropských přímořských zemích, jako jsou Španělsko či Velká Británie. V celosvětovém měřítku jsou počty utonulých na jednoho obyvatele v ČR shodné s Argentinou.

Proto se VZS věnuje také preventivní činnosti a pracuje s širokou veřejností. A to formou osvětových seminářů a workshopů se zaměřením na prevenci tonutí, techniky záchrany tonoucího a první pomoc. Dále VZS pořádá akce, při kterých oslovuje širokou veřejnost a zábavnou formou se snaží upozornit na tuto problematiku a její důležitost.

Jedním z projektů zaměřených na prevenci, jehož je VZS odborným garantem, je Bezpečné dětství – u vody bez nehody. Cílem tohoto projektu je zlepšit informovanost rodičů a dětí o zásadách bezpečného chování u vody a ve vodě a prevence tonutí zejména dětí předškolního a mladšího školního věku. Více informací o projektu naleznete na stránkách www.bezpecnedetstvi.cz.

 

 

Státní plavební správa – Na vodě nejsi nikdy sám!

Prevence tonutí jeden z hlavních cílů ILS

Statistika utonulých (Google disk)