50 let VZS ČČK

Na počátku padesátých let vzniká myšlenka vytvořit celorepublikovou organizaci vodní záchrany, jejímž nositelem je Dr. Jeronym Řepa. Dr. Jeronym Řepa intenzivně pracuje na prosazení své myšlenky. Smutnou argumentací mu jsou v té době stále rostoucí počty utonulých, které byly ve srovnání s ostatními evropskými, dokonce i přímořskými státy alarmující. Jeho úsilí bylo korunováno úspěchem až v druhé polovině šedesátých let. V roce 1966 přijímá plenární zasedání ČSČK rozhodnutí organizovat VZS ČSČK v ČSSR. V roce 1967 byla ustavena Ústřední rada VZS ČSČK. Vlastní činnost však nastává až v roce 1968, kdy proběhl první kurz pro instruktory v Olomouci.

V roce 2018 oslavila Vodní záchranná služba padesát let své existence v České republice. Za tu dobu prošla mnoha změnami, a to jak v úrovni systému vzdělávání, tak i způsobu výkonu služby členů v jednotlivých lokalitách.