Kdo jsme

Vodní záchranná služba ČČK, z.s. (dále VZS) byla založena v roce 1968. Je největší a nejstarší celostátní organizací věnující se vodní záchraně, vzdělávání, záchranářskému sportu a dalším aktivitám spojeným s vodním prostředím. V současné době působí v deseti krajích České republiky a je aktivní součástí Integrovaného záchranného systému ČR.

VZS je členem mezinárodní organizace vodní záchrany International Life Saving Federation (ILS) a zastupuje tak Českou republiku na mezinárodní úrovni.

VZS je také kolektivním členem Českého červeného kříže (ČČK) a dodržuje  jeho principy a poslání.

Vodní záchranná služba ČČK má čtyři hlavní pilíře své činnosti

  1. Záchrana a poskytování neodkladné rozšířené první pomoci na otevřených vodních plochách a v jejich blízkosti, včetně technické pomoci a záchrany.
  2. Vodní záchranná služba ČČK, z.s. jako aktivní součást IZS.
  3. Sport a volnočasové aktivity pro mládež i dospělé.
  4. Komplexní vzdělávací řád záchranářů – od juniorů po specialisty na specifické typy vodního prostředí a lektory/instruktory nejen pro složky IZS.

 

1. Záchrana a poskytování neodkladné rozšířené první pomoci na otevřených vodních plochách a v jejich blízkosti, včetně technické pomoci a záchrany.

Utonutí je v České republice druhou nejčastější příčinou náhlé smrti po dopravních nehodách. Z tohoto pohledu je činnost VZS na velkých vodních plochách zcela nezastupitelná a nenahraditelná. Veškerou činnost dělají dodnes vodní záchranáři zdarma ve svém volném čase, přesto na zcela profesionální úrovni.

Vodní záchranná služba ČČK (VZS) je lídrem v oblasti záchrany ve vodním prostředí. Jako jediná celostátní organizace svého druhu působí, zejména v letních měsících, na vybraných vodních plochách, kde zpravidla funguje v režimu 24 hod/nonstop. Jakožto ostatní složka Integrovaného záchranného systému (IZS) je pak běžně využívána k primárním zásahům na vodních plochách, nebo jejich blízkosti krajskými operačními středisky Hasičského záchranného sboru ČR (HZS), Zdravotnických záchranných služeb (ZZS), Policie ČR nebo Státní plavební správy.

VZS působí zejména v lokalitách, které jsou bez rychlého nasazení motorového plavidla obtížně dostupné. Zcela zásadní je i velmi dobrá znalost zajišťovaných vodních ploch, břehů a okolí, což je pro rychlý zásah a záchranu života velmi často naprosto klíčové. Rychlá odezva např. na výzvu tonutí, nebo stavu bezprostředně po tonutí, zásadně zvyšuje šanci na přežití. VZS poskytuje své čluny i jako dopravní prostředek posádkám Rychlé lékařské pomoci (RLP) do obtížně dostupných míst a pro následný rychlý transport pacienta člunem VZS k sanitnímu vozu nebo vrtulníku Letecké záchranné služby (LZS).

 

2. Vodní záchranná služba ČČK jako aktivní součást IZS

VZS je ostatní složkou IZS na základě „Dohody o plánované pomoci na vyžádání“ uzavřené s Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím HZS ČR a je také zapsána v Ústředním poplachovém plánu IZS.

Již od katastrofálních povodní v roce 1997 prokázala VZS svojí akceschopnost v nejnáročnějších podmínkách. VZS má specialisty na zásahy na volné a tekoucí vodě, kteří jsou nasazováni do náročných podmínek, kde díky svému výcviku a vybavení jsou schopni zajistit bezpečnou evakuaci, nebo záchranu lidí a majetku.
VZS a její záchranné týmy se od roku 1997 účastnily všech povodní, ať už většího či lokálního významu. VZS je nasazována nejen při povodních či záplavách, ale i v případě pátracích akcí na vodě, nebo v blízkosti vodních ploch a toků, i při vyhledávání utonulých. VZS je rovněž nasazována při likvidačních pracích a záchraně majetku.

 

3. Sport a volnočasové aktivity pro mládež i dospělé.

Každoročně se juniorská i seniorská reprezentace VZS účastní Mistrovství Evropy nebo Mistrovství světa ve Vodním záchranném sportu (Lifesaving). VZS má systém postupových soutěží, kde se všichni závodníci nominují do reprezentace dle svých výsledků.
Pobočné spolky připravují sportovce při pravidelných trénincích a pořádají jednotlivé závody, přičemž vyvrcholením soutěžní sezóny je pak Mistrovství republiky dětí a mládeže v disciplínách ILS a také Mistrovství republiky v plážových disciplínách podle pravidel ILS. Dle výsledků v těchto nominačních závodech jsou pak vybráni reprezentanti na Mistrovství Evropy a Mistrovství světa.
Pobočné spolky pořádají závody také pro seniorskou členskou základnu, příkladem jsou Blanenská 250 či Tvrdošíjní v Jablonci na Nisou. Členové prověří svou zdatnost také při Mistrovství republiky na volné vodě.

 

4. Komplexní vzdělávací řád záchranářů – od juniorů po specialisty na specifické typy vodního prostředí a lektory/instruktory nejen pro složky IZS.

Ve své práci může VZS, jako jediná v ČR, těžit z členství v ILS, což je největší celosvětová asociace vodní záchrany.
VZS má vlastní vzdělávací program, který připravuje členy již od 6 let věku na jejich práci ve VZS.

VZS spolupracuje při výcviku příslušníků a zaměstnanců hlavních i ostatních složek IZS, kde provádí výcviky v oblasti ovládání motorových plavidel, hladinové služby, divoké vody a zásahu v povodních a specializované záchrany na ledě.

VZS je pro oblast preventivní a záchranné činnosti autorizovanou osobou a zároveň má akreditované kurzy Plavčík, Mistr Plavčí a Záchranář na volné vodě. Tyto kvalifikace byly transformovány do systému Národní soustavy kvalifikací (NSK) formou autorizovaných zkoušek v souladu s Národní soustavou povolání (NSP). Doplňujeme i certifikované kurzy v dalších systémech či v kooperaci, jako například Záchranářské minimum, Záchrana na zamrzlé vodní hladině, apod.
Frekventanti kurzů VZS jsou současně připravováni na činnosti v rámci IZS při řešení mimořádných událostí. Úzká spolupráce se složkami IZS v oblasti vzdělávání a výcviku je jednou z priorit, na které VZS klade velký důraz.

VZS je také Pověřenou osobou k ověřování praktických dovedností při vedení malého plavidla v kategoriích M a S, které vydává Státní plavební správa.