Kdo jsme

Vodní záchranná služba ČČK, z.s. (dále VZS) byla založena v roce 1968. Je největší a nejstarší celostátní organizací věnující se vodní záchraně, záchranářskému sportu, vzdělávání, prevenci a dalším aktivitám spojeným s vodním prostředím a jejím okolím. V současné době působí v deseti krajích České republiky a je aktivní součástí integrovaného záchranného systému ČR.

VZS je členem mezinárodní organizace vodní záchrany International Life Saving Federation (ILS) a zastupuje Českou republiku na mezinárodní úrovni.

VZS je kolektivním členem Českého červeného kříže (ČČK) a dodržuje jeho principy a poslání.

VZS je členem České rady dětí a mládeže (ČRDM) protože právě tato věková skupina je u nás velmi početná. Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí. Své poslání naplňuje ČRDM tím, že podporuje mimoškolní výchovu a činnost svých členů, zejména snahu o vytváření právních, hospodářských, společenských a kulturních podmínek vhodných pro jejich činnost. ČRDM hájí zájmy svých členů vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím.

Vodní záchranná služba ČČK má čtyři hlavní pilíře své činnosti

  1. Záchrana a poskytování neodkladné rozšířené první pomoci na vodních plochách a v jejich blízkosti, včetně technické pomoci a záchrany.
  2. Vodní záchranná služba ČČK, z.s. jako aktivní součást IZS.
  3. Sport a volnočasové aktivity pro mládež i dospělé, včetně prevence tonutí.
  4. Komplexní vzdělávací řád záchranářů – od juniorů po specialisty na specifické typy vodního prostředí a lektory/instruktory/školitele nejen pro složky IZS.

1. Záchrana a poskytování neodkladné rozšířené první pomoci na otevřených vodních plochách a v jejich blízkosti, včetně technické pomoci a záchrany.

Utonutí je v České republice druhou nejčastější úrazovou příčinou náhlé smrti dětí a mládeže a čtvrtou u dospělé populace. Z tohoto pohledu je činnost VZS na velkých vodních plochách zcela nezastupitelná a nenahraditelná. Veškerou činnost dělají vodní záchranáři zdarma ve svém volném čase, přesto na vysoce profesionální úrovni.

Vodní záchranná služba ČČK je lídrem v oblasti záchrany ve vodním prostředí. Jako jediná celostátní organizace svého druhu působí, zejména v letních měsících, na vybraných vodních plochách, kde zpravidla funguje v režimu 24 hod/nonstop. Jakožto ostatní složka Integrovaného záchranného systému (IZS) je pak běžně využívána k primárním zásahům na vodních plochách, nebo jejich blízkosti krajskými operačními středisky Hasičského záchranného sboru ČR (HZS), Zdravotnických záchranných služeb (ZZS), Policie ČR.

VZS působí zejména v lokalitách, které jsou bez rychlého nasazení motorového plavidla obtížně dostupné. Zcela zásadní je i velmi dobrá znalost zajišťovaných vodních ploch, břehů a okolí, což je pro rychlý zásah a záchranu života velmi často naprosto klíčové. Rychlá odezva např. na výzvu tonutí, nebo stavu bezprostředně po tonutí, zásadně zvyšuje šanci na přežití. VZS poskytuje své čluny i jako dopravní prostředek posádkám ZZS do obtížně dostupných míst a pro následný rychlý transport pacienta člunem VZS k sanitnímu vozu nebo vrtulníku Letecké záchranné služby (LZS).

VZS je přímo napojena na aplikaci Záchranka, díky které obdržíme automatické avízo o použití aplikace v zásahovém perimetru VZS na vodní ploše, což je vodní plocha a břehová část do vzádlenosti cca 300 metrů.

2. Vodní záchranná služba ČČK jako aktivní součást IZS

VZS je složkou IZS na základě „Dohody o plánované pomoci na vyžádání“ uzavřené s Ministerstvem vnitra – Generálním ředitelstvím HZS ČR a je také zapsána v Ústředním poplachovém plánu ČR a v poplachových plánech krajů.

Již od katastrofálních povodní v roce 1997 prokázala VZS svojí akceschopnost v těch nejnáročnějších podmínkách. VZS má specialisty na zásahy na volné a tekoucí vodě, kteří jsou nasazováni do složitých podmínek, kde díky svému výcviku a vybavení jsou schopni zajistit bezpečnou evakuaci, nebo záchranu lidí a majetku.
VZS a její záchranné týmy se od roku 1997 účastnily všech povodní, ať už většího či lokálního významu. VZS je nasazována nejen při povodních či záplavách, ale i v případě pátracích akcí na vodě a v její blízkosti po pohřešovaných nebo utonulých osobách. VZS je rovněž nasazována při likvidačních pracích a záchraně majetku.

3. Sport a volnočasové aktivity pro mládež i dospělé.

Každoročně se juniorská i seniorská reprezentace VZS účastní Mistrovství Evropy a/nebo Mistrovství světa ve vodním záchranném sportu (Lifesaving). VZS má systém postupových soutěží, kde se všichni závodníci nominují do reprezentace dle svých výsledků.
Pobočné spolky připravují sportovce při pravidelných trénincích a pořádají jednotlivé závody, přičemž vyvrcholením soutěžní sezóny je pak Mistrovství republiky dětí a mládeže v disciplínách ILS a také Mistrovství republiky v plážových disciplínách podle pravidel ILS. Dle výsledků v těchto nominačních závodech jsou pak vybráni reprezentanti na Mistrovství Evropy a Mistrovství světa.
Pořádáme závody také pro seniorskou členskou základnu, příkladem jsou Blanenská 250 či Tvrdošíjní v Jablonci na Nisou. Členové prověří svou zdatnost také při Mistrovství republiky na volné vodě.

4. Komplexní vzdělávací řád záchranářů – od juniorů po specialisty na specifické typy vodního prostředí a lektory/instruktory nejen pro složky IZS.

Ve své práci může VZS, jako jediná v ČR, těžit z členství v ILS, což je největší celosvětová asociace vodní záchrany.
VZS má vlastní vzdělávací program, který připravuje členy již od 6 let věku na jejich působení ve VZS.

VZS spolupracuje při výcviku příslušníků a zaměstnanců hlavních i ostatních složek IZS, kde provádí výcviky v oblasti ovládání motorových plavidel, hladinové služby, divoké vody a zásahu v povodních a specializované záchrany na ledě.

VZS je pro oblast preventivní a záchranné činnosti autorizovanou osobou a zároveň má akreditované kurzy Plavčík, Mistr Plavčí a Záchranář na volné vodě. Tyto kvalifikace byly transformovány do systému Národní soustavy kvalifikací (NSK) formou autorizovaných zkoušek v souladu s Národní soustavou povolání (NSP). Doplňujeme i certifikované kurzy v dalších systémech či v kooperaci, jako například Záchranářské minimum, Záchrana na zamrzlé vodní hladině, apod.
Frekventanti kurzů VZS jsou současně připravováni na činnosti v rámci zásahové činnosti v IZS při řešení mimořádných událostí. Úzká spolupráce se složkami IZS v oblasti vzdělávání a výcviku je jednou z priorit, na které VZS klade velký důraz.

VZS je také Pověřenou osobou k ověřování praktických dovedností při vedení malého plavidla v kategoriích M a S, které vydává Státní plavební správa.