Nominační pravidla pro rok 2022, MS Itálie

Nominační pravidla 

Nominační časy

Nominační tabulka