Nominační pravidla pro rok 2023, ME Belgie a MEJ Polsko

Nominační pravidla 

Nominační časy

Nominační tabulka