OPATŘENÍ PREZIDIA VZS ze dne 10.03.2020

Bezpečnostní rada státu rozhodla, že od úterý 10.03.2020 se ruší v ČR akce s předpokládanou účastí nad 100 lidí a to z důvodu zabránění šíření koronaviru, přesněji „Zakazují se od 10. března 2020 od 18.00 divadelní, hudební, filmová a další umělecké, sportovní, náboženské akce, trhy, veletrhy, veřejné i soukromé.“

Vodní záchranná služba ČČK, z.s. jako organizátor, nebo spoluorganizátor tímto opatřením ruší následující akce:

1. Závody v Mladé Boleslavi, dne 14.03.2020
2. Závody v Neratovicích, dne 04.04.2020
3. Ze strany PS VZS Náchod byla zrušena akce RESCUE Rozkoš, která měla být ve dnech 17.-19.04.2020

Zrušena byla také výstava a veletrh lodí FORBOAT, který se měl konat ve dnech 13.02.-15.02.2020 v Praze a kde VZS měla mít stánek a prezentovat svojí činnost, více na www.forboat.cz.

Vývoj následujících událostí sledujeme a budeme průběžně aktualizovat na webu www.vzs.cz a Facebooku VZS.