PF 2021

Na rok 2020 asi těžko někdy zapomeneme, změnil mnoho věcí. Přinesl mnoho smutku, strachu a výzev. Ukázal ale, že dokážeme táhnout za jeden provaz a pomáhat si. Vodní záchranáři Vám i v příštím roce podají záchrannou ruku na všech vodních plochách kde působíme.
Přejeme Vám všem do nového roku pevné zdraví a štěstí a optimismus do našich myslí a krásné a požehnané Vánoční svátky.