Vodní záchranná služba ČČK

Vodní záchranná služba ČČK byla založena v roce 1968. Je největší a nejstarší celostátní organizací věnující se vodní záchraně, vzdělávání a záchranářskému sportu. Každoročně registruje ve svých pobočných spolcích přibližně na 1400 členů.

VZS ČČK je jako celorepubliková organizace řádným členem mezinárodní organizace vodní záchrany ILS – International Lifesaving Federation (info zde) a zastupuje tak Českou republiku na mezinárodní úrovni.

VZS ČČK, zapsaný spolek, má ústřední orgán, který tvoří 7-mi členné Prezidium v čele s Prezidentem VZS ČČK.

Tito jsou voleni na pětileté období republikovou konferencí s účastí zástupců pobočných spolků VZS ČČK.

Více o nás