Setkání lektorského sboru VZS 10.03.2018

Dne 10.března 2018 proběhne v Pardubicích setkání Školitelů první pomoci, Školitelů bazénových kvalifikací, Instruktorů VZS a Lektorů VZS.