Antidopingová pravidla a sportovní prohlídky

Antidopingová pravidla

Každý reprezentant je povinen ve stanovený termín (bude reprezentantům upřesněn) nahlásit reprezentačnímu lékaři seznam pravidelně užívaných léků, tak aby užívané léky mohly být posouzeny z hlediska antidopingových pravidel a případně mohla být vyžádána od antidopingové organizace WADA terapeutická výjimka.

Bližší informace k antidopingovým pravidlům lze nalézt  na webových  stránkách Antidopingového výboru ČR, případně na stánkách International LifeSavig Federation.

Seznam zakázaných látek a metod

Průvodce pro sportovce

Sportuj čistě bez dopingu – příručka pro mládež a juniory

Doplňky stravy pod drobnohledem

Sportovní prohlídky

Každý reprezentant je povinen mít v termínu konání mistrovství světa resp. mistrovství Evropy, příp. jiného mezinárodního závodu, kterého se účastní, platnou sportovní prohlídku, která splňuje parametry posouzení zdravotní způsobilosti k vrcholovému sportu dle Zákona č. 373/2011 Sb. a Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu.

„Lékařské prohlídky k vrcholovému sportu, ke sportovní reprezentaci státu a její přípravě posuzuje a lékařský posudek vydává lékař v oboru tělovýchovné lékařství (tj. specialista); vrcholovým sportem se rozumí oblast sportu, která zahrnuje státní sportovní reprezentaci a přípravu talentovaných sportovců k této reprezentaci, kterými jsou členové resortních sportovních center nebo sportovních center mládeže a obdobných zařízení pro přípravu sportovců.“

Prohlídka musí být platná v termínu konání mistrovství světa resp. mistrovství Evropy , příp. jiného mezinárodního závodu, kterého se účastní ,v daném roce.

Přílohou je formulář, který reprezentantovi vyplní sportovní lékař (nestačí pouze potvrzení od obvodního / dětského lékaře!).

Kopii vyplněného formuláře předá reprezentant reprezentačnímu lékaři.

Formulář  ke stažení zde.

 

Reprezentační lékař VZS ČČK

Reprezentačním lékařem je jmenován:

MUDr. Jan Cabadaj
Email: cabadaj.jan@clen.vzs.cz