Resuscitace na Orlíku 18.07.2017

Naši záchranáři byli dnes vysláni zdravotnickým operačním střediskem ZZS Středočeského kraje k případu bezvědomí ženy v kempu Velký Vír. Přestože se jednalo o vzdálenější část kempu od vody, naši záchranáři byli na místě za 9 minut od výzvy. Zde již probíhala laická resuscitace. Okamžitě jsme pokračovali v rozšířené resuscitaci včetně použití AED. Následně resuscitace probíhala v součinnosti se ZZS a LZS Jihočeského kraje i s posádkou člunu ZS ASČR.
Přes maximální snahu lékaře, i nasazení veškeré techniky včetně přístroje Lucas, byla po více než 60 minutách resuscitace ukončena.