Statistika zásahů v sezóně 2019

Po sezóně 2019 přinášíme krátký přehled statistických dat sebraných z našich databází. Protože se na některých vodních plochách stále slouží, čísla nejsou definitivní a kompletní statistiku představíme ve výroční zprávě.

  • Celkem bylo provedeno 599 zásahů.
  • Z toho 503 zdravotnických a 96 technických.
  • Ve většině případů proběhl zásah bez součinnosti (367).
  • Nejčastěji byla prováděna součinnost se Zdravotnickou záchrannou službou (126).
  • Nejčastější příčinou výjezdu byl úraz (373).
  • Ve více než polovině případů přišli pacienti osobně a druhým nejčastějším zdrojem výzev pak byl služební telefon posádek (107).