Jarní cena Mladé Boleslavi v záchranářských disciplínách – 18. 02. 2023

Rádi bychom Vás pozvali k nám do Mladé Boleslavi na 8. ročník Jarní ceny Mladé Boleslavi v záchranářských disciplínách.

Závody se budou konat 18. 2. 2023 v městském bazénu v Mladé Boleslavi (Na Celně 1456, 293 01 Mladá Boleslav III)

Pro více info můžete sledovat www stránky závodu, kde postupně budou přidávat informace k závodům.

 

Propozice závodů

Přihláška na závody – PROSÍM NEZAKAZUJTE MAKRA, je to nezávadné (v případě zákazu maker excel nefunguje)